Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

ст. преп. Надя Попова

МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра   "Индустриален мениджмънт"

Преподавател по:
  • Английски език
Служебен адрес Пловдив 4000, бул.Санкт Петербург 61, кабинет 1207
Служебен телефон +359 32 659 707
Електронен адрес n.popova@tu-plovdiv.bg
Образование


СУ „Св. Св. Климент Охридски”, Магистър – Английска филология


Допълнителни квалификации

  • Специализации в университети във Великобритания и Белгия.

Професионално развитие

  • Хоноруван преподавател
  • Преподавател
  • Старши преподавател

Научни интереси


Научна дейност


Проектен опит


2004 – 2005 - “България – Укрепване капацитета на общини и области - Разпространение на добри практики на национално ниво”, Министерство на външните работи на Великобритания, ITS-London, Великобритания


2000 – 2004 – “България – Укрепване капацитета на общини и области – Регионално развитие”, Министерството на външните работи на Великобритания, ITS-London за Югоизточен регион.


1997 – 2000 – “Регионално развитие и фирмено обучение”,Британски Ноу-Хау Фонд, Бизнес колеж -Шефилд и ITS-London, Великобритания.


1999 – 2001 – ТЕМПУС JEP 13506


1998 – 2000 – IISUM, ТЕМПУС JEP 13489-98


1996 – 1998 – ТЕМПУС JEP 11225-96