Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

ст. преп.
Красимир Чакандраков


МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра   "Индустриален мениджмънт"

Преподавател по:
  • Английски език
Служебен адрес Пловдив 4000, бул.Санкт Петербург 61, кабинет 1207
Служебен телефон +359 32 659 707
Електронен адрес tchakandrakovk@yahoo.com
Образование


Висше, ВТУ "Кирил и Методий", Магистър по английска филология.


Професионално развитие

  • Учител
  • Преподавател
  • Старши преподавател

Научни интереси


Научна дейност


Март 1997 – юни 2000 – участие в проект “Регионално развитие и фирмено обучение” към Британски НОУ - Хау Фонд, с участие на Технически университет - Пловдив, Бизнес колеж - Шефилд и ITS-London, Великобритания.


1999 – 2001 – участие в проект ТЕМПУС JEP 13506


1996 – 1998 – участие в проект ТЕМПУС JEP 11225-96