Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

ас. Христина Дайлянова

МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра   "Индустриален мениджмънт"

Преподавател по:
  • Маркетинг
  • Мениджмънт на човешките ресурси
  • Бизнес етика
  • Социология
Служебен адрес Пловдив 4000, бул.Санкт Петербург 61, кабинет 1212
Служебен телефон +359 32 659 712
Електронен адрес dailianova@abv.bg
Образование


Висше, Софийски университет “Св. Климент Охридски” София 1982г., специалност ”Философия”.


Допълнителни квалификации

  • “Фирмен мениджмънт” - Технически университет - София, филиал Пловдив, 1996г.

Професионално развитие

  • Учител
  • Асистент
  • Старши асистент
  • Главен асистент

Научни интереси


Научна дейност