Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

проф. д-р Георги Кузманов

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ръководител катедра   "Управление и количествени методи в икономиката"

Преподавател по:
 • Икономика
 • Мениджмънт
 • Маркетинг
Служебен адрес Пловдив 4000, бул.Санкт Петербург 61, кабинет 1216
Служебен телефон +359 32 659 716
Електронен адрес
Образование


Висше икономическо – 1971.


Професионално развитие


 • Икономист-консултант
 • Асистент
 • Ст. асистент
 • Доктор по икономика
 • Гл.асистент
 • Редовен и хоноруван доцент
 • Ръководител катедра „Индустриален мениджмънт” в периода 2005-2009
 • Гост-професор


Научни интереси


 • Мениджмънт на качеството и сертификация на системи по качеството
 • Организационно поведение
 • Бизнес мениджмънт и диагностика на индустриални и други фирми и организации


Научна дейност


Над 50 публикации в областта на вътрешнофирмено управление, качество, иновации, организационно поведение и др., в това число по-важни през периода 1997 – 2006.


Фирмата към промяна и подобрение. Монография. Пловдив, 1999. I изд.


Фирмата към промяна и подобрение. Пловдив, 2002. II –ро преработено и допълнено издание.


Пътеводител по бизнесмениджмънт. Пловдив 2002. Помагало за мениджъри и студенти по мениджмънт.


“Мениджмънт на качеството” Учебник. Пловдив, 2003г.


Експортен мениджмънт на фирмата. / 1998. АИ "Ценов" – Свищов Учебник в съавторство.


Експортен мениджмънт на фирмата. / 1998. АИ "Ценов" – Свищов. Казуси.


Пловдив – Икономика 2001, в съавторство. Изд. Пигмалион, 2001.


Управление на разходите, Темпус проект 13368198, Пловдив, 2001.

Маркетинг. Учебник. Пловдив, 2003.


Основи на маркетинга. Учебник за обучение на безработни, издаден по проект. Леонардо - BG/2000/P/C/TН/93202. София. 2003. Учебникът е отпечатан на английски и френски език.


Маркетинг на пазара на труда Учебник за обучение на безработни, издаден по проект. Леонардо - BG/2000/P/C/TН/93202. София. 2003. Учебникът е отпечатан на английски, френски и турски език.


Кратък интензивен курс по маркетинг за предприемачи. Издаден по проект. Учебник по проект Леонардо - BG/2000/P/C/TН/93202. София. 2003. Учебникът е отпечатан на английски и френски език.


Качество и безопасност. Пловдив. Учебник за студентите от “ИМ”. Пловдив, 2003.


Качество и безопасност. В съавт. Учебник за обучение на безработни с висше образование, издаден по проект. Леонардо - BG/2000/P/C/TН/93202. София. 2003. Учебникът е отпечатан на английски и френски език.


Мениджмънт. Практически курс. Пловдив, 2004. За ръководители на бизнес структури, докторанти и студенти.


Маркетинг. Учебник. Второ допълнено издание. Пловдив. 2006г.


Участие в специализации и международни проекти


1995 -1997. Tempus JEP 09004195. Международен маркетинг; Проект на Университетите в Салерно – Италия, Лимерик – Ирландия, Лисабонски Университет, Лутън – Великобритания, Аграрен университет – Пловдив. Специализира в Лимерик – Ирландия, Лутън – Великобритания.


1998 –2000. Проект Темпус IB- JEP 13368/98 Европейска интеграция – икономически аспекти на Европейската интеграция в аграрния сектор и хранителната промишленост.


1992. "Развитие на обучението по мениджмънт”, проект на Британския съвет, Координатор – ТУ-Пловдив, специализация в Шефилд, Англия


1997-2000. “Мениджмънт – образователни програми и консултантска дейност”, проект на "НОУ-ХАУ” фонд, Великобритания, Координатор – ТУ-Пловдив, специализация в Шефилд, Англия.


2001-2002. Проект “ФАР” 9408.11. Обучение по мениджмънт. Сениор консултант.


2001-2004. Проект Леонардо - BG/2000/P/C/TН/93202 – Професионално обучение в областта на здравословни биопродукти. Координатор – СУ “Кл. Охридски” – Биологичен факултет. Специализация в Нант – Франция, Болоня – Италия, Зиген – Германия, Гент – Белгия.


2001-2004 Проект на Министерството за международно развитие – Великобритания (DFID): “Подпомагане на общините и регионалния капацитет.” Участник в проекта и председател на надзорния съвет на проекта.


Международен проект “Управление на общинска собственост” на DFID. Консултант към проекта.