Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

ас. Бойчо Бочев

МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра   "Индустриален мениджмънт"

Преподавател по:
  • Икономика
  • Индустриално законодателство
  • Търговско и стопанско право
  • Трудово право
Служебен адрес Пловдив 4000, бул.Санкт Петербург 61, кабинет 1212
Служебен телефон +359 32 659 712
Електронен адрес brb.p@abv.bg
Образование


Висше, ВИИ (УНСС) – София 1981г. специалност – “Икономика на труда”.


Професионално развитиеНаучни интересиНаучна дейност