Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

ст. преп. Анет Арабаджиева

МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедра   "Индустриален мениджмънт"

Преподавател по:
  • Английски език
Служебен адрес Пловдив 4000, бул.Санкт Петербург 61, кабинет 1207
Служебен телефон +359 32 659 707
Електронен адрес anet2003@abv.bg
Образование


  • Висше, ПУ „Паисий Хилендарски”- 1998-2002 г., бакалавър - „Български език и английски език”
  • ПУ „Паисий Хилендарски” - 2005-2006 г., магистър - „Лингвистика и превод”


Професионално развитие

  • Учител по английски език в средно училище
  • преподавател по английски език в ТУ-София, филиал Пловдив

Научни интереси

  • Чуждоезиково обучение
  • Теория и практика на превода