Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

Настоящи преподаватели

Бивши членове на катедрата

  • проф. д-р Георги Борисов Кузманов
  • Хонорувани преподаватели

    Административен състав