Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

Настоящи преподаватели

Бивши членове на катедрата

Хонорувани преподаватели

Административен състав