Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт