Технически Университет - София, Филиал Пловдив

Катедра Индустриален Мениджмънт

 • ДЕН НА СПЕЦИАЛНОСТТА - 2017
  (съобщение за членовете на катедрата)

 • Денят на специалността ще се проведе на 6 април 2017 от 13,30 часа. Докладите трябва да се предадат до 24 март на хартиен носител при Ваня Атанасова и на електронен на email: im_2017@abv.bg Тържествената вечеря ще се състои в ресторант "Шармант" с куверт 17,00 лв. Парите да се предадат на Ваня Атанасова до 24 март 2017. Вечерята ще започне в 19,30 ч. / с DJ/.


  • Отговорници:

  • Христина Дайлянова и Десислава Шатарова - за разясняването, събирането и селектирането на докладите;
   Георги Георгиев и Тони Михова - организация на срещата с представител на бизнеса;
   Бойчо Бочев - организация на тържествената вечеря;
   Владимир Иванов и преподавателите по чужди езици - редактиране на текст и отпечатване на плакат, покани, сертификати и грамоти;
   Ваня Атанасова - уточняване на залите и изпращане на поканите на гостите;
   Всички - обезпечаване присъствието на студентите.


  • Изисквания за написване на докладите и макет за оформлението им можете да свалите от тук.


 • ДЕН НА СПЕЦИАЛНОСТТА - ПРОВЕЖДАНЕ

 • Първият Ден на специалността за специалност „Индустриален мениджмънт“ вече е факт. Той бе открит на 28.04.2011 година в Аулата на Технически университет – София, филиал Пловдив в присъствието на настоящи и бивши преподаватели и студенти, представители на ръководството на ТУ-филиал Пловдив и гости от други университети. Изнесената от гл.ас. Георги Георгиев презентация представи предисторията, началото, развитието и успехите на специалността „Индустриален мениджмънт“, а студентът Георги Мерджанов акцентува върху връзката между бизнеса и университета. Тържественото откриване бе последвано от интересна и пълноценна студентска научна сесия, продължила повече от четири часа. В рамките на сесията бяха представени 20 висококачествени студентски разработки, между които бяха отличени работите на следните студенти:


  1. Адриана Божанова – трети курс
  2. Нели Жекова – втори курс
  3. Десислава Емилова – трети курс

  Празникът завърши с тържествена вечеря в „Руски клуб“.


 • ДЕН НА СПЕЦИАЛНОСТТА - ОБЯВЯВАНЕ

  На 28.04.2011 г. ще се проведе за първи път Ден на специалността. Организаторът е катедра "Индустриален мениджмънт" към Технически университет – София, филиал Пловдив. "Индустриален мениджмънт" е една от най търсените и престижни специалности, подготвящи инженери-мениджъри.

  Денят на специалността е полезна инициатива, която цели запознаването ни с творчески изяви на студентите в областта на мениджмънта, установяване на контакти с реализирали се професионално завършили студенти в успешни български предприятия, дискусии по актуални управленски и икономически проблеми и поставяне началото на традиционни срещи между бизнеса и науката.

  Ще очакваме възпитаниците на тази катедра, представители на бизнес средите и преподаватели!  ПРОГРАМА

  28.04.2011, Аулата на Технически университет, 4 корпус, ул."Цанко Дюстабанов" 25

  14,00 : 15,00 Откриване /поздравления, кратка презентация/

  15,15 : 17,30 Студентска научна сесия

  19,30 Тържествена вечеря – р-т "Руски клуб"
 • ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2010 - 2011 ГОДИНА